Łóżka kontynentalne

Łóżka kon­ty­nen­tal­ne to przykład łóżek ta­pi­ce­ro­wa­nych o zmie­nio­nej kon­struk­cji. Posiadają dwa podstawowe elementy: skrzynię i materac nawierzchniowy, od innych łóżek różni je to, że podstawa oraz boki materaca obszyte są tkaniną, tworząc jedną całość. Do łóżek tego typu często stosowany jest dodatkowy, cienki materac, który jest jednocześnie prze­kład­ką hi­gie­nicz­ną. Cechą, która wyróżnia łóżka kon­ty­nen­tal­ne spośród innych łóżek ta­pi­ce­ro­wa­nych, jest ich wysokość, po­wierzch­nia spania znajduje się bowiem około 50-60 cen­ty­me­trów nad podłogą. Dzięki swojej konstrukcji łóżka kon­ty­nen­tal­ne zapewniją komfortowy sen oraz doskonałą wen­ty­la­cję. Podstawa łóżka nie tylko pod­trzy­mu­je górny materac, ale również troszczy się o swobodny przepływ powietrza, takie ro­zwią­za­nie takie sprawia, że wewnątrz łóżka nie gromadzi się wilgoć i nie rozwijają roztocza ani pleśnie. Elementy łóżka kon­ty­nen­tal­nego można dowolnie ze sobą kom­po­no­wać. Sz­cze­gól­nie doceniane są ich prak­tycz­ne wła­ści­wo­ści, higiena spania, a także możliwość łączenia lub roz­su­wa­nia podstaw, co pozwala na stwo­rze­nie dużego łoża mał­żeń­skie­go lub dwóch po­je­dyn­czych łóżek po­sia­da­ją­ce wspólny zagłówek bądź dwóch całkiem osobnych łóżek.

Filtrowanie

Pokaż filtry więcej filtrów mniej filtrów

 1. e21m17c46k06.jpg

  Łóżko 180x200 z pojemnikiem

  10 990 zł - 12 090 zł
  + Dostępne inne warianty
 2. e21m18c46k06.jpg

  Łóżko 200x200 z pojemnikiem

  11 990 zł
  + Dostępne inne warianty
 3. e21m16c46k06.jpg

  Łóżko 160x200 z pojemnikiem

  9 990 zł
  + Dostępne inne warianty