Zwroty i reklamacje

W sklepie AlmiDecor.com dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dostępne produkty spełniały Państwa oczekiwania - były wysokiej jakości, wolne od wad. Niemniej jednak, każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego AlmiDecor.com przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep AlmiDecor.com odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 

ZWROTY

Jak zwrócić zamówiony towar:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża, lub mailowy: [email protected] 
 • Każdy towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego AlmiDecor.com, paragraf § 6, Odstąpienie od Umowy.

REKLAMACJE

Jak zareklamować zamówiony towar:

 • W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego AlmiDecor.com
 • Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem „Reklamacja Zamówienia” na adres: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża
 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 • AlmiDecor rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez AlmiDecor do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, AlmiDecor poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70, 18-400 Łomża
 • WAŻNE! Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (22 490 80 10).

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego AlmiDecor.com, paragraf § 7, Postępowanie reklamacyjne.